Jungiaanse psychologie

Complexen, gebaseerd op de leer van Jung en het belang van EFT

De kern van een complex is archetypisch. Een complex of een geheel aan complexen bevindt zich in ons POB (Persoonlijk OnBewuste).

Een complex op zich is neutraal, het is noch goed noch slecht. De psychische energie die het bevat is nodig om ons ding te kunnen doen en ons daar goed bij te voelen (uit zich in passies en hobby's).

Enkel als een complex uit balans geraakt, kan het problematisch worden. Er is oftewel geen drive oftewel teveel drive.

Bij een te grote drive (enorme aanwezigheid van psychische energie) wordt het complex te groot, kan het in ons macht krijgen, kunnen we erdoor geleefd worden en kunnen we onszelf verliezen door de identificatie met het complex.

Vanuit het POB krijgen we boodschappen die ons er toe aanzetten om ons bewust te worden van een complex en ermee aan de slag te gaan.

Deze boodschappen kunnen zich intern manifesteren via beelden uit bijvoorbeeld dromen, via versprekingen, via verschrijvingen, via dwanghandelingen en/of extern via projecties (mensen die ons spiegelen) waarbij we dan bepaald gedrag van de ander aanstootgevend kunnen vinden.

Belangrijk hierbij is dat het complex een emotionele component bevat! Als we schaduwwerk doen, betekent dit dat we aan de slag gaan met onze complexen. Doen we dit niet dan verdringen we deze inhouden terug naar het onbewuste en worden de bijhorende complexen groter en krijgen ze meer macht.

We vertrekken vanuit de info die we vanuit het POB verkrijgen en gaan dan kijken wat deze info met ons doet, welke emoties we hier dan bij kunnen ervaren en de lading van deze emoties door EFT tapping dan kunnen gaan wegnemen.

Door schaduwwerk komt er meer psychische energie vrij die we dan ter beschikking kunnen stellen om vrije keuzes te maken en dus niet meer puur vanuit onze instincten te gaan handelen. We ervaren dan de vrijheid om vanuit (bewuste) keuze te handelen, wat wil zeggen welk gedrag in welke situatie is nu voor mij geschikt en dienovereenkomstig daarnaar dan ook te gaan handelen.