Het lichaam is een manifestatie van onze mind

we zijn niet alleen wat we eten, we zijn ook wat we denken!

Neuronen (zenuwcellen) die samen afvuren, verbinden met elkaar. Hoe meer dit gebeurt hoe meer verbinding tussen die zenuwcellen tot stand komt en hoe duidelijker er een neuraal pad gecreëerd wordt op termijn. Bij een impuls vanuit de omgeving (input brein) reageert men via een bepaald pad, circuit dat door herhaling een geautomatiseerd proces geworden is waardoor de reactie op de impuls razendsnel gaat. Altijd dezelfde impuls gaat via datzelfde neurale pad en geeft dezelfde reactie en gedrag tot gevolg. Hoe meer dit fenomeen herhaald wordt, hoe sterker de neurale paden worden. Het gaat hier om een aangeleerde handeling of gedrag, al dan niet goed of slecht. Je vertoont dan gedrag dat geconditioneerd is, we spreken van een geconditioneerde respons vanuit het onderbewuste. Je kan het vergelijken met autorijden: in het begin kost het veel moeite om het aan te leren, maar op termijn ben je er mee weg en denk je er zelf niet meer bij na, het gebeurt op automatische piloot. 95% van onze handelingen komt voort vanuit ons onderbewuste. Dit wil dus zeggen dat als we niet bewust worden van onze patronen (stressor -> reactie -> bepaalde gedachten die gevormd worden bij deze ervaring en door herhaling van verschillende soortgelijke ervaringen -> overtuiging = een bepaald neuraal pad) we altijd dezelfde keuzes maken en er geen mogelijkheid is tot verandering.